# سازمان_مردم_نهاد_طلوع_پیوند_آسمانی

23هدیه آیت الله العظمی مکارم شیرازی به زوجهای جوان سومین جشنواره ملی پیوندآسمانی

هدیه آیت الله العظمی مکارم شیرازی به زوجهای جوان سومین جشنواره ملی پیوندآسمانی حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی از مراجع عظام ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید

پیک سپید - خدمتی جدید از سازمان مردم نهاد طلوع پیوندآسمانی

******* پیک سپید نخستین ویژه نامه تخصصی خدمات مرتبط با ازدواج جوانان شامل اطلاعات مرتبط به ٣۵ اتحادیه مرتبط همراه با کارت اعتباری خرید در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید

ریاست محترم آستانه مقدسه قم در نشست صمیمی ستاد برگزاری جشنواره ملی پیوند آسمانی

حضرت آیت الله مسعودی خمینی نیز با ارزشی دانستن این طرح نسبت به نحوه اجرای مراحل طرح و حمایت های موثر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید