# جشنواره_ملی_پیوند_آسمانی

استخدام زوجهای جوان شرکت کننده در جشنواره

استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران       *** قابل توجه زوجهای جوان شرکت کننده در جشنواره ملی پیوند آسمانی نظر به مساعدت سردار فرماندهی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید

ریاست محترم آستانه مقدسه قم در نشست صمیمی ستاد برگزاری جشنواره ملی پیوند آسمانی

حضرت آیت الله مسعودی خمینی نیز با ارزشی دانستن این طرح نسبت به نحوه اجرای مراحل طرح و حمایت های موثر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید

دومین نشست مشترک ستاد برگزاری با فرماندار محترم شهرستان قم

ایشان خاطرنشان کردند این طرح میبایست همیشگی و قابلیت های اجرایی بالایی داشته تا بتواند بخش عمده ای از مشکلات ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید

حامیان نخستین جشنواره ملی پیوند آسمانی

  قنادی آرش ٧٨٣١۵۶١ .   خانه عروس قیچی ٢٩٣٧٢۵۵ انستیتو زیبایی چهره پرداز ٢٩١۵٣۶٩ سالن آرایش و زیبایی تیام ٢٩٠٠٣٩٠ آرایشگاه چکاوک ٢٩٠٢٢۶١ سالن آرایش و زیبایی عسل ... خانه زیبایی ثریا ... سالن آرایش و زیبایی ترگل ... . کلینیک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید