مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان مردم نهاد طلوع پیوند آسمانی منصوب شد

روابط عمومی در عصر ارتباطات نقش پر اهمیت و موثری در شکل گیری افکار عمومی داشته و برای موفقیت در این مهم بهره گیری از علوم و فنون نوین و داشتن دانش های مرتبط به تعالی دست آوردهای آن خواهد افزود.

سازمان مردم نهاد طلوع پیوند آسمانی به عنوان دفتر مردم داری و دولت یاری در استان و آیینه اقدامات در حوزه خانواده با حمایت های مردم شریف و خیر قم و دستگاه ها دولتی در منظر افکار عمومی جامعه قرار داشته و گزارش های خروجی از آن مورد قضاوت منابع مختلف قرار می گیرد، لذا شفافیت و دقت در نحوه انعکاس اخبار و رویدادها می تواند تاثیر مستقیمی در قضاوت مردم از عملکرد استانی و ملی این سازمان داشته باشد.

امید است با بهره گیری از تجارب ارزنده و توان کارشناسان خبره در هدایت صحیح و اصولی برنامه ها و مناسبت های گوناگون و حفظ شان و جایگاه استان و این سازمان و انعکاس شایسته اخبار و امور مربوطه موفق و موید باشید.                                                                                                                        محمد توکلی کیا                                                                                                  رئیس سازمان 

/ 0 نظر / 22 بازدید