داستان ازدواج حضرت زهرا (س) و امام علی (ع)

در اخبار آمده که نسبت بحضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مظهر جمال رب متعال که در حسب و نسب و فضائل و کمالات شخصى شهره ملک و ملکوت بود و بحد بلوغ رسیده بود براى خواستگارى آن نابغه روزگار اشخاص بزرگى از حضرات مهاجر و انصار محضر انور پیامبر بزرگوار شرفیاب شده خواستار ازدواج با دختر والاگهر پیغمبر اکرم صلى الله علیه و آله و سلم شدند ولى از آنجا که حضرت ختمى مرتبت جز با اراده و مشیت ذات احدیت مبادرتبه هیچ کارى نمى کند. تقاضاى خواستگاران را نپذیرفت و دست رد بر سینه آنان زده و فرمود من در انجام این کار منتطر امر و فرمان پروردگارم هستم تا فرمان خدا چه باشد و چه دستورى بدهد من بفرمانش عمل خواهم کرد و دخترم فاطمه را باو تزویج خواهم نمود.
دارد که حضرت نبى خاتم منتظر امر الهى بود که جبرئیل حامل وحى بر آنحضرت نازل گردید و پس از ابلاغ سلام خدا به آن حضرت گفت ذات احدیت مى فرماید لو لم اخلق علیا لها لما کان لفاطمه ابنتک کفو على وجه الارض آدم فمن دونه :
یعنى اگر من على مرتضى را نیافریده بودم براى دخترت فاطمه بر روى زمین از آدم و بعد از او تا قیامت کفو و همتائى نبود: از بحار الانوار محدث عالیقدر مجلسى : و لنعم ما قیل : جبرئیل عرض کرد خدمت حضرت ختمى مرتبت که خداوند متعال امر فرموده که دخترت فاطمه را به ازدواج حضرت على مرتضى در آورى زیرا احدى در نظام وجود از غیب و شهود لیاقت و شایستگى همسرى با او را جز على علیه السلام ندارد بلکه آنکه کفویت در تمام شئون کمالیه با فاطمه (س ) دارد منحصرا على (ع) است لذا حسب الامر و فرمان صادر از صقع الوهى پیغمبر اکرم (ص ) فاطمه (ع) دخترش را بعنوان همسرى بعلى (ع ) داد (و این ازدواج مبارکباد(
پس ولایت این ازدواج با خدا بود و خطبه خوان عقد ازدواج جبرئیل و ندا کننده میکائیل و دعوت کننده اسرافیل و پخش کننده نقل و شیرینى و حلویات ملکوتى عزرائیل (که این چهار نفر حاملین عرش ربوبى ) هستند و شهود این واقعه مبارکه ملائکه عوالم عالیه و سافله بوده است :
و ضمنا دستور از صقع ربوبى صادر گردید که شجره طوبى میوه هاى خود را نثار نماید درخت طوبى هم به نثار در ابیض و سفید و یاقوت احمر و سرخ و زبرجد اخضر و سبز و لولو تازه پرداخت و حور العین آنها را جمع نموده و بیکدیگر هدیه میدادند این گفتار درر بار از کتاب بحار الانوار علامه مجلسى متخذ است :
و نیز در روایت دیگر از جابربن عبدالله نقل شده است که هنگامیکه حضرت رسول الله صلى الله علیه و آله فاطمه زهرا (س) را بامیر اهل ایمان على مرتضى (ع )تزویج فرمود ذات اقدس حقتعالى و مبدء اعلى از فوق العرش خود آندو بزرگوار را با یکدیگر تزویج نموده و جبرئیل خطبه خوان و میکائیل به معیت هفتاد هزار فرشته شهود عقد بوده اند: از بحار مجلسى :
مطابق مستفاد از اخبار معتبره عقد ازدواج فاطمه زهرا با على مرتضى (ع )با چندین خطبه واقع گردیده که بعضى سماوى و بعضى ارضى و برخى در عرش و برخى در فرش انجام گرفته است که ما بلحاظ رعایت اختصار بیکى از آن خطب تبرکا در این مقام اکتفاء مى نمائیم : در حدیث طویلى آمده است :
اوحى الله الى الامین جبرئیل ان ارق منبرالکرامته فرقى حتىاستوى على المنبر و اقفا فقال خطیبا: الحمدالله الذى خلق الارواح و فلق الاصباح و صور على عرشه خمسه الاشباح محى الاموات
جامع الشتات و مخرج النبات و منزل البرکات بارى الانام و منشى الغمام لا تشتبه علیه الاصوات و لا تخفى علیه اللغات لا تاخذه نوم لا نسیان و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له :
و نشهد ان محمدا عبده و رسوله و نشهد ان على بن ابیطالب خلیفته نبیه و اشهدوا یا ملائکته المقربین و الملائکته الراکعین و الملائکته المسبحین و جمیع اهل السماوات و الارضین بانى زوجت سیده نساء العالمین بنت محمد الامین فاطمه الزهراء بعلى بن ابى طالب سیده الوصین الا ان لها بامر رب العالمین خمس الدنیا ارضها و سمائها و برها و بحرها و جبالها و سهلها و اوحى الله تعالى الیهم انى قد زوجت ولى و وصى رسولى علیا ابن ابى طالب بسیده نساء العالمین فاطمه الزهراء : )از جنبه العاصمه صفحه 100(
مفاد این حدیث شریف نورانى این است که ذات اقدس الوهى بملک مقرب دربار خود وحى نمود که بر منبر عرشى کرامت قرار گیرد و با خواندن خطبه اى تزویج حضرت فاطمه (ع )را بحضرت ولى الله اعظم على علیه السلام اعلام نماید.
لذا جبرئیل در خطبه اش چنین گفت حمد و سپاس خداوندى را که خالق ارواح و فالق اصباح و مصور صور پنجگانه اشباح و محیى اموات و جامع الشتات و گرد آورنده پراکنده ها و بیرون آورنده نبات و گیاهان و نازل کننده برکات و هستى بخش انان و مردمان و پدید آوردنده قمام و ابرهااست .

آن خدائى که اصوات بر او مشتبه و لغات بر او پوشیده و مخفى نشود و او را خواب و فراموشى فرا نگیرد.
و شهادت و گواهى میدهم بیگانگى و یکتائى او باینکه جز او خدائى نیست و شریکى در کشور هستى براى او نیست و نیز شهادت و گواهى میدهم که حضرت ختمى مرتبت محمد بنده مقرب و رسول او است و نیز شهادت و گواهى مى دهم که حضرت على بن ابى طالب (ع ) خلیفه و جانشین نبى اکرم (ص ) است :
شما اى فرشتگان مقرب دربار ربوبى و اى ملائکه راکعین و مسبحین و شما اى جمیع ساکنین سماوات و ارضین همه تان شاهد و گواه باشید که من بانوى زنان جهانیان و سیده نساء عالمین که دختر والاگهر حضرت خاتم النبین که مشتهر به محمد امین مى باشد حضرت ملکه ملک و ملکوت علیا مکرمه فاطمه زهرا را بحضرت على بن ابیطالب سید و سالار اوصیاء تزویج نمودم آگاه باشید و بدانید که حسب الامر حضرت رب العالمین خمس دنیا اعم از زمین و آسمان و بر و بحر و جبال و دشت به او متعلق است و از آن اوست .
و ذات اقدس ذوالجلال و الاکرام به آنان وحى فرمود که من که مالک الملک و الملکوت و صاحب العز و الجبرئتم اینک من ولى و وصى رسولم على ابن ابیطالب را بسیده نساء عالمین فاطمه زهرا تزویج کردم .
وقوع عقد نکاح و ازدواج ملکه دو سرا و سیده نساء عالمین حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با سلطان العارفین و امیرالمؤ منین ولى الله الاعظم على مرتضى علیه السلام در زمین
و نیز از حضرت رسول الله خاتم انبیاء محمد مصطفى علیه و آله افضل التحیته و الثناء نقل شده است که فرمود فرشته اى از صقع ربوبى و پیشگاه الوهى نزد من آمد و گفت یا محمد ان الله یقرا علیک السلام و یقول انى قد زوجت ابنتک من على ابن ابى طالب فى الملاء االاعلى فزوجها منه فى الارض اى محمد بدرستیکه ذات قدوسى جهات الوهى بتو سلام مى رساند و مى فرماید من که خدایم و صاحب ولایت کلیه مطلقه ام دختر والاگهر تو فاطمه زهرا را د ملاء اعلى در بین کاخ نشینان عرشى و ملکوتیان به عقد ازدواج امیر اهل ایمان على بن ابى طالب در آوردم و براى او تزویج کردم اینک تو هم او را در زمین به عقد زوجیت دائمیه على مرتضى در آور.
مطابق نقل روایات معتبره و احادیث متواتزه مراسم عقد ازدواج ملکه ملک و ملکوت فاطمه لاهوتى صفات قبل از اینکه در زمین برگذار شود بفاصله چهل یوم پیشتر در عالم بالا و آسمان الوهى تحقق یافته و سپس بفرمان ربوبى در عالم سفلى این مراسم بموقع اجرا گذارده شده و انجام یافته است .
و خلاصه مطلب در این رابطه برابر روایات وارده این است : حسب الامر الهى و فرمان ربوبى نسبت به تزویج فاطمه علیهماالسلام پیغمبر اکرم (ص )دستور بعلى (ع )داد بمسجد رفته مردم را احضار و جریان امر را بآنان اعلام نماید على مرتضى (ع )با حال فرح و شادى روانه بطرف مسجد گردید در بین راه ابوبکر و عمر با على روبر و شده و على را مسرور و شادمان ملاقات نموده سبب شادى از وى پرسیدند على (ع )فرمود پیغمبر اکرم (ص) با ازدواج من و فاطمه (ع )موافقت فرموده و به : خبر داده که خدا خود مراسم ازدواج فیما بین من و فاطمه را در آسمان و عرش اعلى اجرا نموده است و اینک حضرت رسول الله به دنبال من وارد مسجد خواهد شد تا این مطلب را در حضور مردم به آنان ابلاغ فرماید آن دو نفر که بر جریان امر متحضر شدند ابراز فرح و خوشحالى نموده با من بمسجد آمدند.
آنگاه طولى نکشید که رسل الله در حالیکه چهره مبارکش از شادى و سرور مى درخشید وارد مسجد گردید و نظر کرد دید مسجد مملو از جمعیت شده است بلافاصله بالاى منبر قرار گرفته و سر پا ایستاده خطبه عرشیه اى مفصلا ایراد فرمود و سپس ماموریت خود را به استحضار مردم حاضر در مسجد رسانید.
فرمود مردم بدانید و آگاه باشید خداوند متعال ذات اقدس ذوالجلال و الاکرام به من امر کرده و دستور داده که فاطمه دختر گرامى خود را به على بن ابیطالب (ع )تزویج نمایم حقتعالى خود در عالم بالا و آسمان الوهى آندو را به عقد ازدواج یکدیگر در آورده و فرشتگان را شاهد و گواه گرفته و به من دستور داده و امر فرموده است که او را در زمین بعلى تزویج نمایم و اینک من شما را بر این مطلب شاهد و گواه مى گیرم (ثم جلس و قال قم یا على و اخطب لنفسک ). بعد از خواندن خطبه اش از منبر پائین آمده و نشست و آنگاه بعلى فرمود برخیز با على و براى خود خطبه بخوان على هم حسب الامر پیغمبر اکرم (ص ) از جاى برخاسته و بخطبه خواندن پرداخت و پس ‍ از حمد و سپاس الهى و شکر نعم نامتناهى و درود بر حضرت خاتم انبیا و سرور اصفیاء محمد مصطفى (ص ) فرمود ان النکاح مما امر الله تعالى به و اذن فیه و مجلسنا هذا مما قضاه الله تعالى و رضیه و هذا محمدبن عبدالله رسول الله (ص ) زوجنى ابنته فاطمه به صداق اربعتمائته درهم و دینار و قد رضیت بذالک فاسلوه و اشهدوا. فقال المسلمون زوجته یا رسول الله . قال نعم قال المسلمون بارک الله لهما و علیهما و جمع شملهمها یعنى محقق و مسلم است که نکاح از جمله چیزهایى است که خداوند متعال دستور داده و در نظام تشریع آنرا تجویز و اجازه نسبت باین سنت سنیه صادر فرموده است .
و مجلس ما اکنون از مجالسى است که قضاء الهى تشکیل آنرا خواسته و رضایت بانجام مراسم آن مرحمت و عنایت فرموده است
این حضرت ختمى مرتبت محمد بن عبدالله صلى علیه و آله است که دختر گرامیش حضرت فاطمه را به عقد مزاوجت و زناشوئى من در آورده است بصداق و مهریه اى که عبارت از چهارصد درهم و دینارى باشد و من از این وصلت و ازدواج بى نهایت راضى و خوشنود و خوشحالم شما مراتب مذکوره را از آن حضرت سئوال و پرسش کنید و بر این واقعیت شهادت و گواهى دهید.
مسلمانان حاضر در آن محفل اجماعا از حضرت نبى اکرم پرسیدند یا رسول الله آیا شما حضرت فاطمه را به عقد مزاوجت حضرت على مرتضى در آوردى حضرت فرمود بلى آن جماعت همگى گفتند خداوند براى آن دو این ازدواج را مبارک فرماید و امورشان را به سامن برساند (این مضامین بر سبیل اجمال و اختصار از کتاب دلائل الامامته طبرى متخذ است (

منبع: کتاب آئینه ایزد نما حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها

/ 0 نظر / 15 بازدید