پیوندی آسمانی در زمین بسته می‌شود

در چنین روزی عروسی پای به خانه احمد(ص) می‌گذارد که آسمان و زمین از مبارکی قدمش پای کوبان و دست افشان اند.

امروز زنی به عقد محمد(ص) در می‌آید که برای شوهر نه فقط همسر بلکه دوستی صدیق و یاوری همیشگی است.

http://axgig.com/images/47403792765215704441.gif

 خدیجه(س) می‌آید تا برای محمد(ص) همدم مناجات‌های غار حرا باشد و سنگ صبور روزهای سخت مورجی اسلام در میان قوم عرب.

 آری خدیجه(س) می‌آید تا نه از جان، و نه از مال خود در راه اسلام ذره ای دریغ نکند تا هم عمر و هم اموالش وقف خدا و دین اسلام شود.

 خدیجه کبری(س) آن همسر بی مثل و مانند محمد مصطفی(ص) است که در وصف ایثارش نتوان آنچنان که شایسته نامش است روایت کرد.

 اوست که بر محمد(ص) یاوری کرد و بر اسلام مادری و درطوفان راه و بحبوحه حادثه ها پای به پای رسول خدا(ص) رنج برد و ایستادگی کرد و این چنین است که نبی الله(ص) او را مایه آرامش خود می داند و به خاطر بلند مرتبگی، خرد زیاد و تدبرش لغت "کبری" را به او می دهد.

 پیوند حضرت خدیجه(س) و حضرت محمد مصطفی(ص) پیوندی آسمانی و مهر و محبت بین آنها تا آنجایی است که بعد از وفات حضرت خدیجه(س)، پیامبر هیچ گاه او را از یاد نبرد و پیوسته او را یاد می کرد و بر او درود می فرستاد.

 این چنین زندگانی و عاطفه عمیق بین پیامبر و حضرت خدیجه کبری(س) باید همواره سرمشق راه و الگوی زندگی مشترک همه ما باشد.

............................
الهام رحیمی

/ 0 نظر / 24 بازدید