ریاست محترم سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان قم

ازدواج آسان و به دور از قید و بندهای غلط موجود در جامعه بسیار پسندیده است و با این روش فرد به پیشینه اصیل ایرانی و اسلامی خود بازخواهد گشت و در این چهارچوب نظم شعوناتمان و حرمت همه حفظ خواهد شد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگی استان قم افزودند از آنجا که این طرح با حمایت و انگیزه اجرایی جوانان در جهت آسان و ساده نمودن ازدواج ایجاد شده است بسیار عالی است تا شروع کار به صورت گسترده از شهر مقدس قم آغاز شود.

متقیان خاطر نشان کرد این موضوع در راستای سیاست های میراث هم هست و ازدواج آسان مقوله ای فرهنگی و هم در راستای صنایع دستی ماست که بخشی از زوجهای جوان در این زمینه مشغول به کار هستند و در کنار این امر بسیار زیباست  تا همگانی کردن سفر  همه مکانی کردن سفر و  همه زمانی کردن سفر را دنبال کنیم، از آنجا که مقصد سفر در ایران به ١٠ منطقه مشخص محدود شده است متاسفانه شاهد حوادث ناگواری نیز به علت ترافیک بالای زمان های خاص در مسیرهای خاص هم هستیم که اگر بتوانیم این مناطق را گسترش دهیم از همه نظر برد خواهیم کرد و در آخر بسیاری از پول هایی که خرج درمان می کنیم بهتر است خرج سفر شود .

همچنین ایشان اضافه کردند به مناسبت این جشن مبارک برنامه های بسیار جذابی نیز برای سفر ٣١٣ زوج جوان در قالب تورهای گردشگری درنظر گرفته شده است که اطلاعات بیشتر آن متعاقبا به اطلاع زوجهای جوان خواهد رسید.

/ 0 نظر / 7 بازدید