مرکز ملی مطالعات و پژوهش های راهبردی خانواده در استان قم افتتاح خواهد شد

وی در ابتدای این نشست گفت: آمادگی داریم این مرکز را در استان قم و با کارکرد ملی راه اندازی کنیم. از جمله وظایف این مرکز رصد کردن دقیق آسیب های حوزه ازدواج و طلاق بوده و با بهره گیری از اساتید خبره حوزه و دانشگاه در صدد خواهیم بود تا راهکارها و طرح های عملی را برای برون رفت از مشکلات حوزه ازدواج و طلاق ارائه نماییم.

دبیر جشنواره ملی پیوند آسمانی تاکید کرد: در سال 91 و 92 منحنی سن جوانان در شرایط ازدواج به اوج می رسد بدین معناست که ما پر حجم ترین سال جهت تلاش برای زمینه سازی امر ازدواج جوانان را در پیش رو داریم و لذا باید با جدیدت تمام در زمینه ازدواج جوانان تلاش نماییم.

وی جوانان را بازوان قدرتمند مسوولان در کارهای اجرایی دانست و ابراز داشت: امید است در سال جاری شاهد رفع مشکلات جوانان باشیم.

توکلی کیا در ادامه هویت‌بخشی را از مهم‌ترین موضوعات جوانان ذکر کرد و گفت: باید در برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها به مسئله هویت‌بخشی جوانان توجه ویژه داشت.

وی اظهار داشت: حدود 30 تا 40 سال گذشته مبانی شکل‌دهی به هویت جوانان بر اساس اصول فکری و مذهبی مطرح بود و امروزه این سیستم در سطح دنیا تغییر کرده است.

رئیس سازمان مردم نهاد طلوع پیوند آسمانی بیان داشت: امروزه دنیا برای همسوکردن افکار و هویت جوانان با سیاست‌های خود سعی در همسوکردن رفتارهای جوانان دارند.

وی با بیان اینکه اگر رفتار جوانان یک کشور را رشد داده و آن را با عقاید خود همسو کنیم، می‌توانیم مفاهیم خود را به آنان القا کنیم،‌ افزود: مدیریت و سبک زندگی بر اساس رفتار جوانان و افراد آن جامعه شکل می‌گیرد و در این عرصه، عرصه‌های غیررسمی می‌تواند بازخورد موثری داشته باشد.

ایشان اظهار داشت: باید در برنامه‌ریزی برای جوانان به این نکته توجه کرد که در نظرگرفتن مجموعه این روش‌ها به هویت‌بخشی و شکل‌دهی هویت اجتماعی و فردی افراد می‌انجامد و این مسئله از جایگاه مهمی برخوردار است.

توکلی کیا خاطرنشان کرد: در این راستای تقویت الگوها و تعامل الگوهای ارائه شده می‌تواند گام موثری در نیل به اهداف جامعه باشد.

وی در پایان فعالیت جوانان قمی را در سطح کشور بسیار چشمگیر عنوان کرد و گفت: طرح‌های ابداعی و نوآورانه جوانان قمی در عرصه‌های مختلف در کشور کم‌نظیر و بی‌نظیر بوده و این مسئله برگرفته از محیط فرهنگی این استان است.

/ 0 نظر / 20 بازدید