آیا ازدواج مانع از درآمد مى شود؟

بعضى از جوانان عزیز به این گمان هستند که اگر ازدواج کنند درآمد و امرار معاش آنها در زندگى کم خواهد شد. جواب این گروه را امام صادق علیه السّلام از قول رسول خداصلّى اللّه علیه و آله چنین مى فرماید: (اگر فقیر و ندار هستید ازدواج کنید که خداوند عزیز به فضلش شما را ثروتمند مى کند.) و قرآن کریم هم در این باره مى فرماید: (ان یکونوا فقراء یغنهم اللّه من فضله) (1) بین غلامان و کنیزان نیکوکار خود ازدواج برقرار کنید، اگر فقیر باشند خداوند آنها را غنى مى کند. پس کسى که از ترس فقر ازدواج نکند به درستیکه به خداوند عز و جل بدگمان شده است (2)درباره رزق و روزى بندگان داستانى را اشاره مى کنیم :

 

خداى مهربان روزى رسان است  
هنگامى که حضرت موسى علیه السّلام از طرف خداوند مامور گردید که به سوى فرعون برود و او را به خداپرستى دعوت نماید، ناگهان به فکر خانواده و بچّه هاى خود افتاد و به خدا عرض کرد: پروردگارا چه کسى از خانواده و فرزندان من سرپرستى مى کندخداوند به موسى علیه السّلام فرمان داد: عصاى خود را به سنگ بزن موسى علیه السّلام عصاى خود را به سنگى زد. آن سنگ شکست و در درون آن ، سنگ دیگرى نمایان شد. با عصاى خود ضربه دیگرى به آن سنگ سوّم زد و آن را نیز شکست و درون آن کرمى را دید که چیزى به دهان گرفته است و آن را مى خورد! حضرت موسى علیه السّلام شنید که آن کرم مى گوید: پاک و منزه است خدایى که مرا مى بیند و سخن مرا مى شنود و به جایگاه من آگاه است و به یاد من است و مرا فراموش نمى کندبه این ترتیب موسى علیه السّلام دریافت که خداوند عهده دار رزق و روزى بندگان است و با توکّل بر او کارها سامان مى یابد (3)

پی نوشتها:

1- سوره نور، آیه 32.
2- تفسیر لاهیجى ، ج 3، ص 283 و کافى ، ج 5، ص 330، حدیث 5.
3- تفسیر روح البیان ، ج 4، ص 97 - 96.

منبع: کتاب رهگشاى جوانان

/ 0 نظر / 23 بازدید