پیام مقام معظم رهبری به زوجهای جوان - جشنواره زوجهای جوان

سفارشات مقام معظم رهبری به زوجهای جوان

٧٧ عنوان مشاوره تخصصی ویژه زوجهای جوان، پیش و پس از ازدواج

در بخش مشاوره سایت موسسه طلوع پیوند آسمانی

رهبر معظم انقلاب توصیه های شنیدنی دیگری را نیز خطاب به زوج جوان مطرح نمودند که می توانید از طریق دانلود فایل صوتی بشنوید.

/ 1 نظر / 65 بازدید
آدرس سایت مرکز بهداشت

http://phc.muq.ac.ir/index.aspx