سومین مرحله بازدید اعضای تعاونی مسکن - زوجهای جوان استان قم از پیشرفت پروژه

سومین مرحله بازدید اعضای تعاونی مسکن 

زوجهای جوان استان قم

پیشرفت پروژه در سه ماه اخیر

شنبه 08/ مرداد /90 - ساعت 6 الی 8 بعد از ظهر

وسیله ایاب و ذهاب مهیا می باشد

جهت هماهنگی با شماره 09192931900 تماس حاصل فرمایید.

روابط عمومی تعاونی مسکن زوجهای جوان استان قم ( عمارت توسعه پردیسان )

/ 0 نظر / 14 بازدید